Ażurem w świat

– rozmowa z Dariuszem Lazarkiem i Moniką Zawolik,
z firmy DECOPANEL