INCLUSIV

INCLUSIV Celem kolekcji projektanta było wyrażenie własnego punktu widzenia w ważnym aspekcie społecznym, jakim jest inkluzywność. Zgodnie z jego przekonaniami, chciał, aby ta wypowiedź artystyczna, pomimo, że porusza istotny, aczkolwiek dość trudny, dla niektórych nawet kontrowersyjny temat, miała pozytywny wydźwięk. Znaczącym czynnikiem jest tutaj edukacyjny pierwiastek obejmujący przybliżenie odbiorcy społeczności LGBT+. Projektant zwraca uwagę na […]