Andragogika na zdrowo

– rozmowa z Anna Borzęcką - doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunktem w Instytucie Pedagogiki Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej, członkinią PTP, pedagogiem specjalnym posiadającym kwalifikacje z psychopedagogiki autyzmu, certyfikowanym diagnostą i terapeutą Tomatisa (praktyk poziom 3), autorką artykułów w naukowych recenzowanych monografiach oraz czasopismach.